Ēdināšanas subsidēšana darbiniekiem

Darba ņēmēju apmierinātības aptaujas apliecina, ka darbinieki pamana, novērtē un atceras ēdināšanas subsidēšanu. Turklāt subsidēt darbinieku ēdināšanu darba devējam ir gandrīz divreiz izdevīgāk, nekā piemaksāt tādu pašu summu pie darbinieku algas.

Darba devējs katru mēnesi var subsidēt darbinieka ēdināšanu par summu līdz 40 €, nemaksājot par to ienākuma nodokli un VSAOI no darbinieka algas. Tas noteikts likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta 15. daļā. Pusdienu subsidēšanai kvalificējas visi Latvijā reģistrētie uzņēmumi, kas nodarbina vismaz sešus darbiniekus, maksā nodokļus un strādā bez būtiskiem pārkāpumiem.

Piemērs – situācija A

Desmit cilvēku uzņēmums 20 dienas mēnesī subsidē darbinieku ēdināšanu, tērējot tam 2 € dienā. Izdevumi uz katru darbinieku – 40 €. Kopējie izdevumi – 400 €.

Piemērs – situācija B

Desmit cilvēku uzņēmums piemaksā katram darbiniekam 40 € pie mēneša algas. Izdevumi uz katru darbinieku – 40 € + nodokļi = ~75 €. Kopējie izdevumi – 400 € + nodokļi = ~750 €.

Baltic Restaurants Latvia palīdzēs jums risināt ar subsidētās ēdināšanas organizēšanu saistītos jautājumus (Una, tālr. 25 468 304).