Ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs

Oficiālais apzīmējums “pirmsskolas izglītības iestādes” ir precīzs, bet skan pasausi. “Pirmsskola” ir nekas cits kā bērnība. “Izglītības” vietā mēs labāk izvēlētos “zinības” un “rotaļas”. Par vārdu “iestāde” pat komentāri ir lieki. Mums labāk patīk “bērnudārzs”. Kurā viss ir gaišs, krāsains, skaļš, priecīgs. Un garšīgs!

Ēdinot bērnudārzos, Daily sniedz nepieciešamo enerģiju un uzturvielas augšanai un pasaules iepazīšanai. Mūsu ēdiekartes gadu no gada par ieteicamām atzīst Latvijas Diētas ārstu asociācija. Nākam pretī arī bērnudārzu vadībai, palīdzot iekārtot virtuvi un ēdamzāli atbilstoši vajadzībām un vēlmēm.