Ēdināšana aprūpes iestādēs

Mēs ticam, ka viena no labākajām iespējām izrādīt otram cilvēkam cieņu ir pagatavot viņam siltu maltīti. Tādēļ mēs esam gandarīti, ka Daily ar saviem ēdieniem var parūpēties par veselības aprūpes iestāžu un sociālo centru klientiem, sniedzot reālu ieguldījumu viņu veselības nostiprināšanā un labsajūtas veicināšanā. Sākot no kvalitatīva aprīkojuma iegādes, turpinot ar precīzi izstrādātām medicīniskajām diētām, un beidzot ar laipniem vārdiem ikdienā – jo mēs ar “aprūpi” saprotam nevis uztraukšanos, bet gādīgumu.