Ēdināšana skolās

Cik gan čipsu un bulciņu nav salauzts cīņās par to, kas drīkst vai nedrīkst būt pieejams bērniem skolu ēdnīcās un ap tām! Šīs kaujas mūs gandrīz neskāra, jo mēs vienmēr esam izvairījušies no pārsālītu, pārsaldinātu, pārceptu un uztura ziņā mazvērtīgu ēdienu pasniegšanas. Jau kopš 2008. gada savas skolu ēdienkartes saskaņojam ar Latvijas Diētas ārstu asociāciju. Labprāt palīdzam skolām arī ar virtuvju un ēdamzāļu iekārtošanu, kā arī ar birokrātisko jautājumu risināšanu.

Ēdināšanu skolās Baltic Restaurants veic ar savu pazīstamo zīmolu Daily.


Līgumu parakstīšanas process Rīgas skolās un bērnudārzos

Aicinām Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu un 5.-12. klašu skolēnu vecākus, kuru bērniem nav piešķirtas brīvpusdienas, slēgt ēdināšanas pakalpojumu līgumu ar Baltic Restaurants. Līgumu slēgšana sāksies no 29. augusta, bet skolās tā varētu sākties nedaudz vēlāk.

Lai noslēgtu līgumu, vecāki var izvēlēties vienu no sev piemērotākajiem veidiem:

Distances (attālināta) līguma slēgšana platformā Mily.lv

Parakstot līgumu ar drošu elektronisko parakstu

Parakstot līgumu papīra formā

 

Vecākiem, kuriem jau ir spēkā esošs aktīvs līgums, kas iepriekšējā mācību gadā parakstīts ar elektronisko parakstu vai papīra formā (jeb nedistances līgums), jauns līgums šogad nav jāparaksta, ja vien nav mainīta mācību iestāde.

Vecākiem, kuriem pagājušajā mācību gadā ir bijis noslēgts distances līgums Platformā, šajā mācību gadā ir jāslēdz jauns līgums, jo iepriekšējais līgums ir beidzies līdz ar mācību gada beigām.

Vecāki var pāriet no nedistances līguma uz distances līguma formu un arī otrādi tikai tad, ja saistības par iepriekšējo līgumu ir pilnībā nomaksātas.

Vecākiem, kuru bērni mācās 1.-4.kl vai bērnam ir piešķirts brīvpusdienu statuss, nav jāslēdz nekāda veida ēdināšanas līgums. Tomēr aicinām vecākus pārliecināties, ka brīvpusdienu statuss ir tiešām stājies spēkā.

 

Distances līguma (attālināta) slēgšana platformā “Mily.lv” – tīmekļa vietnē https://mily.lv/ vecākiem tiek piedāvāta vienkāršota līguma noslēgšana, e-maciņa izveide, iespēja sekot saviem maksājumiem, iespēja pieteikt ēdināšanas atteikumus un kavējumus (līdz konkrētās dienas plkst. 7:00).

Līguma slēgšanas video instrukcijas, ja:

vecākam jau ir ģimenes konts Platformā Mily.lv - https://www.youtube.com/watch?v=OhssG1d3ykY

vecākam vēl nav izveidots ģimenes konts Platformā Mily.lv - https://www.youtube.com/embed/9fOkSO-F5oU

Pēc reģistrācijas platformā un distances līguma noslēgšanas katram bērnam tiek izveidots unikāls divdimensiju svītrkods (QR kods), kurš pieejams bērna profila apakšsadaļā "Personīgais QR kods". To ir iespējams lietot gan augšuplādējot bērna viedtālrunī, gan arī izdrukātā veidā. Lai pārliecinātos par līguma esamību un savlaicīgi veiktu samaksu, ēdinātājs var pieprasīt skolēnam uzrādīt šo QR kodu validācijai, saņemot pusdienas skolas ēdnīcā. PII ēdināšanas procesā QR kods netiks izmantots.

Tīmekļa vietnē https://mily.lv/ vecākiem ir pieejamas instrukcijas un informatīvi video par līguma slēgšanu platformā un par iespējām pārvaldīt ēdināšanas pakalpojumu un norēķinus savā izveidotajā platformas kontā.

Neskaidrību vai tehnisku jautājumu gadījumos vecāki var griezties ar jautājumiem pie platformas “Pusdienlaiks.lv” operatora pa e-pastu atbalsts@mily.lv

Līgumu slēgšana, parakstoties ar drošu elektronisko parakstu – Baltic Restaurants mājas lapā tīmekļa vietnē https://www.daily.lv/ vecāki var atrast līgumu, kas sagatavots atbilstošajai mācību iestādei, to lejuplādēt, aizpildīt prasīto informāciju par sevi un par bērnu, parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt mums uz e-pastu pusdienlaiks@daily.lv

Mēs saņemsim vecāku parakstīto līgumu, pārbaudīsim un piereģistrēsim to, tad parakstīsim ar drošu elektronisko parakstu no savas puses un nosūtīsim vecākam uz līgumā norādīto e-pastu. Pēc līguma reģistrēšanas uz līgumā norādīto e-pastu skolēnu vecāki saņems sistēmas ģenerēto QR kodu

Ja līgumā konstatēsim kādas neprecizitātes vai neskaidrības, tad to precizēšanai, pirms līgums tiek parakstīts un stājas spēkā, mēs sazināsimies ar vecāku.

Līgumu slēgšana, parakstot papīra līgumus

Vecāki mūsu mājas lapā tīmekļa vietnē https://www.daily.lv/ var atrast līgumu, kas sagatavots atbilstošajai mācību iestādei, lejuplādēt to, izdrukāt 2 eksemplāros, aizpildīt prasīto informāciju par sevi un par bērnu, parakstīt abus eksemplārus un nogādāt tos savā skolā vai bērnudārzā, kur tie tālāk tiks nosūtīti pārbaudei, parakstīšanai un reģistrēšanai. Pēc sekmīgas reģistrēšanas skolēnu vecāki savos e-pastos saņems sistēmas ģenerēto QR kodu.

 

Ja jums ir jautājumi par līgumu slēgšanas procesu, varat sazināties  ar mums par e-pastu pusdienlaiks@daily.lv vai pa tālruņiem 26113244 vai 26143437.