Change(K)now! – Mõtteviisi muutus üleminekuks ringsetele lahendustele toidupakkumise süsteemides Läänemere piirkonna linnades

Baltic Restaurants Estonia AS on ühinenud Change(K)now! projektiga, mille eesmärk on kaasa aidata kohalike omavalitsuste, toidu kohaletoimetamise ettevõtete ja elanike mõtteviisi muutumisele, et minna toidupakkumise süsteemides ühekorranõudelt üle ringsetele lahendustele.

Active project                                          Project contact

2023–2026                                                Harri Moora / harri.moora@sei.org


Olemasolevad ringsed lahendused on kohapõhised ning neid ei kohandata teiste piirkondade vajadustele. Samuti ei laiendata süsteemi piisavalt, et lahendused ettevõtjatele ja tarbijatele vastuvõetavamaks muuta.

Change(K)now! soovib mõtteviisi muutmisele kaasa aidata:

a) lahenduste prototüüpide loomisega,

b) nende katsetamise ja hindamisega

c) olemasolevate ringsete lahenduste edasi arendamisega järgmistel tasanditel: kohaliku omavalitsuse strateegiline juhtimine ja kommunikatsioon, toitlustamine asutustes ja üritustel, ning toidu kaasavõtmine ja kojutoomine.

Lisaks luuakse lahendusi käsitlev koolitusprogramm, mis soodustab projekti tulemuste levitamist kohalikul tasandil. Koolituse eesmärk on nõustada omavalitsusi, kuidas saada jätkusuutlikkuse keskusteks, kes integreerivad ringmajandust oma tegevustesse ja piirkonda, ärgitavad ettevõtteid oma tegevuse keskkonnajalajälge vähendama ning kutsuvad üles elanikke oma tarbimisotsuseid muutma.

Partnerid

Projektis osaleb 23 partnerit kaheksast Läänemere-äärsest riigist (Eesti, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Taani, Soome, Rootsi)

Juhtpartner:

Vidzeme Kõrgkool (Läti)

Partnerid Eestis:

  • SEI Tallinn
  • Tallinna Strateegiakeskus
  • Balti Keskkonnafoorum
  • Baltic Restaurants Estonia AS

Rahastus

Seda projekti rahastab Interreg Läänemere piirkonna programm 2021-2027.

 1